Ambasada României – Consulat Itinerant Lille 17-18 decembrie 2022


Dragi prieteni,

Consulatul General al României la Paris organizează un Consulat Itinerant în perioada 17-18 decembrie 2022, în localitatea Lille, în vederea oferirii de asistenţă şi servicii consulare cetăţenilor români care au reședința în regiune, după cum urmează:
Sâmbătă – 17 decembrie 2022, între orele 9:00– 12:00, 13:00-19:30;
Duminică – 18 decembrie 2022, între orele 9:00 – 13:00.

Accesul la serviciile consulare se va face NUMAI pe bază de programare prealabilă, care poate fi solicitată Consulatului General al României la Paris, pe adresa de e-mail : paris.consulat@mae.ro, până cel târziu duminică, 11 decembrie 2022.

Echipa consulară mobilă se va deplasa în Lille, la sala « Le Gymnase», situată la adresa: 7 place Sebastopol, 59000 Lille.

Vor fi prestate următoarele servicii consulare:
• preluarea cererilor pentru pașapoarte electronice și titluri de călătorie;
• eliberarea pașaportului, dacă acesta se află deja la Secția Consulară (verificați aici);
• preluarea cererilor pentru înscrierea actelor de stare civilă (naștere/căsătorie/deces);
• acte notariale (procuri, declarații, certificate de cutumă, declarații de celibat, atestații);
• preluarea cererilor pentru obținerea actelor din România (CN, CC, CD, respectiv extrase multilingve ale actelor de stare civila, cazier judiciar, verificarea autenticității permisului de conducere);
• preluare dosare prima Carte de Identitate pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani.

În cadrul Consulatului itinerant, ataşatul pentru probleme de muncă şi sociale din cadrul Ambasadei României la Paris va acorda consiliere în domeniul muncii și afacerilor sociale și va prelua, spre soluționare, situaţiile/cazurile privind relaţiile de muncă cu care se confruntă cetățenii români din regiunea Lille.
Programările vor fi făcute strict în ordinea cronologică a trimiterii tuturor documentelor necesare serviciului consular dorit și în limita programului de lucru menționat. Dosarele incomplete nu vor fi acceptate.

IMPORTANT!
NU VOR FI ACCEPTATE PERSOANELE CARE NU AU O PROGRAMARE PREALABILĂ ȘI NU AU AVUT VERIFICATE DOCUMENTELE.


În situația în care aveți deja o programare la Consulatul General al României la Paris și veți obține un loc în cadrul prezentei sesiuni, vă rugăm să vă anulați programarea obținută pe portal.
Paşapoartele vor fi remise DOAR prin poştă, drept pentru care, la momentul solicitării este necesară depunerea unui plic plastifiat, tip XS, cu confirmare de primire, pre-plătit, auto-adresat și timbrat corespunzător (min.7 euro). (Vă rugăm să scrieți adresa și numele pe plic, iar timbrul să fie deja lipit). Pentru fiecare cerere/pașaport este nevoie de 1 plic individual.
Pașaportul nou poate fi trimis prin poștă doar după anularea vechiului pașaport.
Certificatele / Duplicatele certificatelor / Extrasele de stare civilă, cazierele judiciare sosite din Romania și verificarea autenticității permisului de conducere pot fi trimise ulterior, la adresa de domiciliu, prin poștă, dacă în ziua în care depuneți solicitarea, depuneți si un plic plastifiat, tip XS, cu confirmare de primire, pre-plătit, auto-adresat și timbrat corespunzător (min.5 euro). (Vă rugăm să scrieți adresa și numele pe plic, iar timbrul să fie deja lipit). In caz contrar, ridicarea documentelor se va face la sediul oficiului consular din Paris.

Vă adresăm rugămintea ca, la momentul solicitării programării să atașați documentele în format PDF și să precizaţi următoarele:
• numele şi prenumele solicitantului;
• pentru documentele de călătorie: menționați culoarea ochilor și înălțimea;
• adresa unde locuiți în Franța;
• data naşterii, locul nașterii și codul numeric personal;
• obligatoriu numărul de telefon mobil pentru a vă putea contacta telefonic pentru eventuale detalii.

Lista documentelor necesare pentru depunerea unei cereri de pașaport se regăsește la următoarea adresa:
https://paris.mae.ro/node/267

Lista documentelor necesare pentru depunerea unei cereri pentru actele de stare civilă se regăsește la următoarea adresa : https://paris.mae.ro/node/279
În funcţie de fiecare caz în parte, este posibil să vi se solicite de către Consulatul General al României la Paris transmiterea de documente suplimentare.

ÎN SITUAȚIA IN CARE DOSARUL ESTE INCOMPLET, CEREREA NU VA PUTEA FI PROCESATĂ ȘI PROGRAMATĂ.

Atenție: taxa consulară pentru un pașaport este de 59 de euro și va fi încasată exclusiv cu cardul bancar.

L'association Printemps Roumain est une association culturelle qui se propose de contribuer à une meilleure connaissance réciproque des cultures roumaine et française, en jouant le rôle d'interface entre les deux sociétés.